Vilniaus bažnyčia Kristaus Paliepimas

Istorija

Bažnyčia „Kristaus paliepimas“ 2007 metų pabaigoje grupė tikinčiųjų rinkosi Arvydo ir Olgos Vyšniauskų namuose. Jie kartu melsdavosi, šlovindavo Viešpatį, studijuodavo Šventąjį Raštą.

Praėjus kažkuriam laikui, jie suprato, kad jiems reikia pastoriaus – dvasinio lyderio, kuris įkurtų ir statytų bažnyčią. Dėl šio poreikio jie pradėjo melstis Dievui. Atsakymas atėjo visai netrukus, kai jie išgirdo apie pastorių Mozę, kuris tuo metu tarnavo sekmininkų bažnyčiose Lietuvoje.

Vieną vakarą ši grupelė tikinčiųjų apsilankė bažnyčios „Naujoji Karta“ tarnavime, kuriame pamokslavo būtent šis pastorius. Išgirdę jį pamokslaujant, Arvydas ir Olga savo širdyje iš karto pajuto patvirtinimą iš Dievo, kad tai būtent tas žmogus, dėl kurio jie meldėsi. Po susirinkimo jie nusprendė prieiti prie šio pamokslininko ir paprašyti būti jų pastoriumi.

Atsakymą jie išgirdo kitą dieną – pastorius Mozė sutiko tapti jų pastoriumi ir įkurti bažnyčią.

Bažnyčia „Kristaus paliepimas“ Vilniuje buvo įkurta 2008 metų gegužės 5-ą dieną, įregistruota – 2009 metais.

Bažnyčios tarnavimų laikas

  • Trečiadieniais: 19:00
  • Sekmadieniais: 11:00
  • Penktadieniais: maldos tarnavimas 19:00, (kas antrą penktadienį naktinė malda nuo 23:00)

Susirinkimai

Susirinkimai vyksta Vilnius, Kauno g. 3A, bažnyčios “Kristaus paliepimas” salėje, viena stotelė nuo stoties.